صحبتهای پراکنده

فقير بودن خوب است يا بد؟ نميدونم چرا در نظر بعضی از افراد فقير بودن خصوصيتی مثبت و متمول بودن خصوصيتی منفی تلقی ميشود. در مورد رجل سياسی که کشور که وضع بدتر هم ميشود. امروز در اخبار خواندم که:

منزل مسكوني وزير مذكور كه ارزش آن بالغ بر بيست ميليارد ريال است، در يكي از مناطق خوش آب و هوا و گرانقيمت شمال تهران قرار دارد.

خوب که چی؟ حالا چون طرف وضعش خوبه وزير بدی خواهد بود؟ متاسفانه خيليها تو کشور ما پولدار بودن رو دليل دزد بودن و فقير بودن رو دليل پاک بودن ميدونن 11.gif

اتفاق بد يا خنده دار؟

ديروز داشتم ميرفتم برای ناهار که اين اتفاق رو به چشم خودم ديدم. اميدوارم که هيچ وقت برای شما پيش نياد. يه خانم سانتی مانتال رو در نظر بگيريد که با کفش پاشنه بلند در مرکز يکی از شهرهای بزرگ آمريکا در حال قدم زدنه. حدس بزنيد چه اتفاق بدی ميتونه بيفته؟

يهو بارون گرفت و در کسری از ثانيه همه اونهايی که تو خيابون بودن رو خيس کرد. خانومه هم نميدونم چرا داشت ميدويد. بيچاره لباساش خيس شده بوده و قيافه و تيپش کاملا به هم ريخته بود. ولی داستان به اينجا ختم نميشه. در حال دويدن با اون کفشهای پاشنه بلند درست وسط خيابون نقش زمين شد، از همه بدتر اينکه يه جايی از لباسش که بدلايل امنيتی از گفتن آن معذورم پاره شد و خودش خبر نداشت. کفشاشو گرفت دستش و پا برهنه داشت ميرفت سمت پياده رو که يکی داد زد:

Look at her b....

بيچاره در حاليکه سعی ميکرد نواحی مربوطه رو با دستش بپوشونه دست تکون داد و بدون فوت وقت رفت توی يه تاکسی و از نظرها پنهان شد. دلم کلی بحالش سوخت.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید